INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

simple web builder

KRITÉRIA ZÁPISU PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO 1. MONTESSORI TŘÍDY
Vzhledem k velkému zájmu o zařazení dětí do tříd s Montessori pedagogikou, vydává škola tato kritéria zápisu pro přijetí žáků do první třídy s alternativní výukou Montessori: 

1. Montessori přístup a vhodnost metody:
Počet bodů vychází především z pozorování dítěte v průběhu předškolní přípravy.
- schopnost spolupráce s ostatními: 1-10 bodů ,
- samostatnost 1-10 bodů ,
- respekt k pravidlům 1-10 bodů ,
- schopnost koncentrace 1-10 bodů . 

2. Sourozenec ve třídách s Montessori výukou - 10 bodů

Spádovost je kritériem pro přijetí na ZŠ Pastviny, zařazení do tříd s výukou Montessori se bude řídit výše zmíněnými kritérii.
 
Poznámka:  při vyplňování eletronické žádosti o přijetí dítěte si rezervujte termín zápisu, který je aktivován pouze pro Montessori třídy ZŠ a MŠ Pastviny (odkaz Rezervační systém zápisu), jinak se může stát, že se dostanete pozdě na řadu. K zápisu se, prosím, dostavte vždy 15 minut před časem rezervace.  

Mobirise

Montessori předškolák

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70 ve spolupráci
se Spolkem rodičů Škola Montessori Pastviny pořádají předškolní setkávání pro žáky nastupující do školy v září 2018. 
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK POUZE DO 31.12.2017. 

Termíny setkání

18.10.2017
1.11.2017
15.11.2017
29.11.2017
13.12.2017
21.2.2018
7.3.2018
21.3.2018
4.4.2018
vždy od 16:00 do 17:00 hod (učebna I. M)

Co děti čeká

- práce s Montessori pomůckami,
- seznámení s prostředím Montessori tříd,
- exkurze po školní budově,
- ověření školní zralosti,
- zjištění, zda je Montessori metoda vhodná pro Vaše dítě.

Informace k platbě

Cena: 880 Kč

Platba na účet číslo 3481317001/5500,
variabilní symbol 2018,
do poznámky jméno dítěte.


Jako každý rok, i letos můžete očekávat: 

- informační schůzka pro rodiče předškoláků - konala se 18.10, 2017,        

                        - kroužek Montessori předškolák, v rámci kterého se děti mohou seznámit s učitelkami i prostředím Montessori tříd,  


návštěvy jsou u nás vítány - náhled do výuky je možný, po předchozí individuální dohodě s pedagogy (mailem, viz kontakty).  

- Den otevřených dveří ZŠ Pastviny 26.3.2018 (8:00 - 11:40 h)

Podrobnější informace budeme postupně zveřejňovat na této stránce.