Základní principy práce v Montessori třídách:

 

  • Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se
 
  • Využíváme senzitivní období, ve kterém je dítě vnímavé k získávání určitých schopností
 
  • Dítě nevyrušujeme a umožníme mu dokončit práci – nejsme limitováni zvoněním, pracujeme v blocích
 
  • Pracujeme s chybou, která je pro nás ukazatelem toho, co je ještě  třeba procvičit či zopakovat, je chápána  jako běžný, přirozený projev v procesu učení
 
  • Systematicky pracujeme s Montessori pomůckami, které děti navádějí, aby si osvojovaly učební látku všemi smysly, od konkrétního k abstraktním
 
  • Často pracujeme mimo prostředí školních třídu, pořádáme exkurze, účastníme se různých výukových programů mimo školu. 
 
  • Pracujeme ve věkově smíšených třídách. 
 
  • Vzájemně spolupracujeme s rodinami žáků, máme pravidelné konzultace.

 

Třídní aktuality

Zápis na školní rok 2017/2018

10.03.2017 13:03
Zápis do 1. ročníku Montessori tříd bude probíhat ve dnech 6.-7.4.2017 Více...

Den otevřených dveří

01.12.2016 09:56
Zveme Vás na Den otevřených dveří ve třídách s Montessori pedagogikou, který se...

Informační schůzka pro rodiče předškoláků

09.10.2016 18:37
Informační schůzka pro rodiče předškoláků se uskuteční v úterý 11.10. od 16...

Montessori předškoláci

28.09.2016 22:17
I v tomto školním roce bude probíhat kroužek Montessori předškolák, který je...