Základní principy práce v Montessori třídách:

 

  • Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se
 
  • Využíváme senzitivní období, ve kterém je dítě vnímavé k získávání určitých schopností
 
  • Dítě nevyrušujeme a umožníme mu dokončit práci – nejsme limitováni zvoněním, pracujeme v blocích
 
  • Pracujeme s chybou, která je pro nás ukazatelem toho, co je ještě  třeba procvičit či zopakovat, je chápána  jako běžný, přirozený projev v procesu učení
 
  • Systematicky pracujeme s Montessori pomůckami, které děti navádějí, aby si osvojovaly učební látku všemi smysly, od konkrétního k abstraktním
 
  • Často pracujeme mimo prostředí školních třídu, pořádáme exkurze, účastníme se různých výukových programů mimo školu. 
 
  • Pracujeme ve věkově smíšených třídách. 
 
  • Vzájemně spolupracujeme s rodinami žáků, máme pravidelné konzultace.

 

Třídní aktuality

Vítáme Vás v novém školním roce

30.08.2016 16:02
Milé děti, vážení rodiče,  v novém školním roce se na Vás budeme těšit...

ZÁPIS 2016/2017

13.01.2016 00:10
Bližší informace viz samostatná stránka. 

Informační schůzka pro rodiče předškoláků

05.01.2016 14:38
Informační schůzka k zápisu do Montessori třídy se uskuteční dne 12.1.2016 v...